1. Tilmelding og betaling skal ske til Granada Kulturrejser Aps, Skolebakken 9, Thorøhuse, 5610 Assens. Tlf: 86 89 31 91 eller på e-mail: kulturrejser@granada.dk

2. Ved tilmelding betales et depositum på 2.000 kr. pr. deltager, der ikke refunderes med mindre Granada Kulturrejser Aps aflyser rejsen. Betalingsfristen skal overholdes, da rejsen ellers anses for afbestilt. 

3. Hele beløbet skal være betalt 45 dage før afrejse, ved senere bestilling betales hele beløbet på én gang. Beløbet refunderes ikke ved evt. afbestilling af rejsen.

4. Efter modtagelsen af hele rejsens pris, ca. 14 dage før afrejsen, udsendes flybilletter, de nøjagtige hoteladresser, kvitteringer til leje af bil, udførlige guides til udflugtsmål, samt evt. mødetidspunkt og navn på den danske kontaktperson på rejsemålet.

5. Den rejsende er selv ansvarlig for at komme til og fra lufthavnen i Danmark. Desuden er det den rejsendes ansvar at oplyse fuldt navn (jvf. pas) ved tilmelding.

6. Overdragelse af rejsen til en anden person kan ske indtil 35 dage inden afrejse, dog betales et gebyr til luftfartsselskabet.

7. Som rejsende hos Granada Kulturrejser Aps er det den rejsendes ansvar at overholde de besøgte landes regler og love. Den rejsende skal endvidere rette sig efter de regler og anvisninger, som bliver præsenteret af flyselskabet, biludlejningsfirmaet, samt personalet på de respektive hoteller. Tilsidesættes disse anvisninger groft, kan vi udelukke den pågældende fra rejsen. I sådanne tilfælde finder ingen refundering sted, og ekstra udgifter påhviler den rejsende selv.

8. Endvidere er det den rejsende selv, der er ansvarlig for at have gyldig dokumentation (pas) med til rejsen.

9. Er der børn under 18 år med på rejsen er det forældrene/værgerne, der har det fulde ansvar for dem under hele rejsens varighed.

10. Granada Kulturrejser Aps har ansvaret for at rejsen gennemføres sådan som den er præsenteret på hjemmesiden www.granada.dk. Vi kan dog ikke gøres ansvarlig for skader som er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force-majeure-agtig karakter, eller som er forårsaget af deltagerens egen forsømmelighed, eller forhold som Granada Kulturrejser Aps ikke har indflydelse på. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede valutakurser.

11. Alle rejsende modtager automatisk det elektroniske nyhedsbrev, som det er muligt at afmelde igen via hjemmesiden www.granada.dk.

12. Eventuel reklamation skal sendes skriftligt til os senest 14 dage efter rejsens afslutning. Søgsmål mod os skal anlægges ved en dansk domstol og efter danske retsregler.

13. Granada Kulturrejser Aps er medlem af Rejsegarantifonden med nummeret 1992 og er dermed forpligtiget til at følge Rejseankenævnets afgørelser.

Februar 2024